Ingen ersättning till strömlösa i Borås

Det blir inga pengar till de kunder hos Borås Energi Nät som blev utan el när stormen slog till mot sydsverige för en månad sedan. Det har det kommunala bolagets styrelse nu beslutat.

I stort sett samtliga Borås Energis kunder som får ström via luftledning, 1500 abonneter, drabbades vid stormen. En del var utan el i fem dygn.
Vänsterpartiet och socialdemokraterna ville ge de som drabbats av strömavbrott sammanlagt 400.000 kronor, det vill säga ett par tusenlappar per kund som drabbats en längre tid.
Styrelsen i Borås Energi Nät har tidigare satt en stolthet att sätta sig över partipolitiken. Men nu sprack enigheten och röstning fick tillgripas för första gången någonsin. Den borgerliga gruppen tillbakavisade kravet och ansåg att det är bättre att lägga pengarna på att öka takten i nedgrävandet av luftledningar i marken. Det nya målet, som skall behandlas vid nästa styrelsemöte, väntas bli att alla ledningar ska vara nedgrävda inom tio år. Den gamla takten var tio till femton år.
Om takten skall ökas krävs att Borås kommunstyrelse godkänner förslaget eftersom Borås Energi nät i så fall måste ta av vinsten.