Markandan under luppen

Nu forskas det återigen om den så kallade Markandan i Marks kommun. Kommunforskning i Väst gör en ny granskning av fem framgångskommuner i Västsverige, Mark är en av dem och den enda i Sjuhäradsbygden. En första forskning genomfördes för fem år sedan och nu följs den nu upp.

I slutet av 90-talet bestämde sig några forskare att titta närmare på kommuner i västsverige som kunde betecknas som framgångsrika. De ville försöka få fram vad som utmärkte dem, vad det var som gjorde dom framgångsrika. Valet föll på Marks kommun i Sjuhärdasbygden.

Att forskarna då fanns den sk Markandan var en naturlig sak. Den definierades genom tre viktiga egenskaper: Koncensus; dvs att man är helt överens om besluten som fattas. Försiktighet; dvs man är försiktig innan man fattar beslut. Och för det tredje Respekt för beslut; dvs när man väl fattat ett beslut då följer man det, även om man varit emot det.

Kommunen är alltså utpräglad försiktig, hittills har detta gynnat kommunen men forskarna påpekar att om det blir en förändring i omvärlden kan det upptäckas försent.

En annan egenhet i kommunpolitiken är att alla fattade beslut alltid genomförs vilket inte alltid är fallet i andra politiska organisationer, säger forskarna.

Forskarna varnar för att en kommun med de egenskaper som Mark har kan bli förnöjsamma och inte villiga till förändringar. Men något förvånade konstaterar forskarna att kommunen ändå inte visat upp några tecken på att bli förnöjsam.

Nu ska forskarna återigen gå tillbaka till Mark och de fyra andra kommunerna för att se hur det gick, om kommunen fortfarande uppvisar egenskaper som upptäcktes i slutet av 90-talet.