Kinna skall bli grönare

Kraftigt minskad biltrafik och mer utrymme för fotgängare och cyklister ska det bli i Kinna centrum. Det föreslås i en ny utredning som presenteras på måndag för politiker och köpmän i Mark.

Under hösten har det pågått ett omfattande arbete med att se över Kinna centrum och föreslå förändringar så att Kinna centrum upplevs som en sk trädgårdsstad. Nu finns förslaget framme.
Till en början sägs det att Kinna är ”en bilpräglad ort där centrum domineras av asfaltvägar, gator och parkeringar. Detta är en rest från ett något omodernt statsbyggnadstänkande”.
Därför ska det bli mindre biltrafik och mera grönt. Det innebär bland annat att Sätraplans parkering försvinner. En större och grönare centrumkärna som bildas mellan affärerna, Bra, Punkten och Knallen, blir en yta där besökaren fritt ska kunna ströva omkring.

Trafiken genom centrum sker på en mindre så kallad gårdsgata, det vill säga att trafiken ska krypa fram och lämna företräde för gående.

Alla infarter till Kinna centrum får trädalléer. Fler cykelbanor byggs. Stationsparken görs om till en prunkande park med flera olika aktivieter som boulbana, café med mera. Kommunen sätter upp riktlinjer hur de privata trädgårdarna utvecklas. Det ska bli vattenkonst mitt i byn - och mitt i byn är mellan JC och Marks Bostads AB.

En ringled kring centrum byggs genom att låta Olof Markusgatan fortsätta ner till Kinnaströmsgatan nedanför Strömskolan och bli en helt ny nordlig led. Kinna ska upplevas som en grön trädgårdsstad med många attraktiva rum som ska locka till möten och aktiviteter.