Ätran nedsmutsad efter stormen

Vattnet i Ätran kommer att vara brunfärgat, grumligt och surt i upp till fem år framåt, till följd av stormen i januari i år. Den bedömningen gör Bo-Gunnar Andersson, ordförande i Ätrans Vattenvårdsförbund. Han manar skogsägarna till stor försiktighet för att inte skada vattendragen ytterligare.