Bok- och ekskogar hotade

80-talets larm om skogsdöd gällde gran och tall. Men på 90-talet upptäckte forskare att den snabbaste försämringen fanns i ek- och bokskogarna i södra Sverige. Det är algsvampar som är boven i dramat tillsammans med klimatförändringar och kvävetillförsel.

Milda vintrar gör att algerna växer bra och efter fem varma vintrar i slutet av 80- och början av 90-talet blev det en tydlig nedång i ek- och bokskogarna. Lövkronorna glesnade och årsskottens tillväxt stannade av. I ek- och bokskogarna, som normalt blir 200-300 gamla, är idag många träd som bara är 30 år är skadade, och hundraåriga ekar och bokar redan dödligt märkta.

I fuktiga och av kväve övergödda skogarna trivs algsvamparna. Dom sätter sig på rotsystemen och försvagar träden som sen lätt blir offer för andra angrepp. Men varifrån kommer då algsvamparna, som ju inte kan ha funnits så länge i våra ekosystem? Enligt Bengt Nihlgård är professor i växtekologi vid Lunds universitet kan det bero på handeln med växter över hela världen.

- Situationen har förbättras de senaste åren men man ska vara medveten om att de här algsvamparna trots allt ligger där som en faktor som vi inte hade räknat med tidigare, säger Bengt Nihlgård.