Sug efter personal inom hästnäringen

Behovet av arbetskraft är stort inom hästnäringen. Den som utbildar sig till hästskötare eller gårdspersonal är alltså extra eftertraktad.

Margareta Bendroth, hästrådgivare och travhästuppfödare i Sjuhärad, tror att det finns en önskan om mer arbetskraft, just för att hästnäringen är ett traditionellt arbete där man arbetar mycket för hand, precis som förr.

- Jag tror att det behövs mycket folk som arbetar med hästar, för att vi arbetar så traditionellt. Mycket av arbetet som vi gör i stallen idag är mockning för hand och vi bär foder. Vi tar inte hjälp av maskiner som till exempel jordbruket gör, säger hon.

Enligt en enkät som Hästnäringens nationella stiftelse (HNS) har genomfört - bland företag, föreningar och organisationer, har det visat sig att suget efter arbetskraften inom hästnäringen är stor - och mest eftersökt är hästskötare och gårdspersonal.

Margareta Bendroth tror att det beror på att det är så mycket handarbete och jobb runt hästen idag, på ett sätt som kräver mer personal än tidigare.

- Det är mycket handarbete och mycket jobb runt hästen som vi gör idag som kräver mer personal. Den som tränar hästar vet att tiden man lägger ner på att mocka och sköta hästarna, som att bara leda ut och in i stallet, kan vara lika stor eller större än den tiden man lägger på hästen. Då kan man behöva mer hästskötare.

När det kommer till arbetsvillkoren i hästnäringslivet, tycker Margareta Bendroth att det är viktigt att man visar en seriös sida. Att man anställer arbetare efter avtal och riktiga villkor.

- Jag tycker det är otroligt viktigt att vi visar att vi är seriösa, att vi anställer på rätt sätt med avtal, rätta löner och riktiga villkor. Och att man jobbar vitt. Detta är en av de olycksdrabbade branscherna som finns, så det är väldigt viktigt att vi har den kunskapen och den säkerheten i det vi gör. Skulle det hända någon någonting som inte är anställd på bra villkor så sitter de illa till, berättar hon.