Fortsatt hög arbetslöshet

Arbetslösheten i västsverige fortsätter vara hög, men det finns ändå positiva signaler. Det visar länsarbetsnämndens siffror för januari i år.

I januari i år var över 40 000 personer öppet arbetslösa i Västra Götalands län och hälften därtill ingick i något arbetsmarknadspolitiskt program. Det framgår av länsarbetsnämndens arbetsmarknadsstatistikför januari.
Var fjärde utan arbete var långstidsarbetslös, men de har ändå minskat med närmare 2 000 personer på ett år. Man har också uppnått målet att halvera långstidsarbetslösheten bland ungdomar.

Sedan något år prioriteras försöken att slussa arbetslösa som också är sjukskrivna tillbaka till ett passande arbete. En del av dem är arbetshandikappade. I länet finns 8 700 personer med någon form av handikapp som ändå har arbete med lönebidrag. Drygt tusen arbetshandikappade har så kallat offentligt skyddat arbete, likt gamla tiders beredskapsarbete.
Monica Klawitter Karlsson på länsarbetsnämnden framhåller möjligheten för arbetslösa som är äldre än 57 år att komma tillbaka på arbetsmarknaden med ett särkilt stöd. 1 300 personer i länet har fått möjligheten att arbeta igen.

Sedan finns det också personer som håller sig utanför arbetsmarknaden med vilje och det är de 567 personer i länet som åtnjuter friår hela eller delar av 2005.