Stoppat förslag om större minkburar

Det blir inget krav om ökad storlek på burar för minkar - åtminstone inte nu. Djurskyddsmyndighetens styrelse beslöt igår att säga nej till det förslag om nya regler som de egna tjänstemännen arbetat fram.

Djurskyddsmyndigheten har regeringens uppdrag att utarbeta ett nytt regelsystem för pälsdjurshantering. I huvudsak handlar det om minkfarmar och chinchillauppfödning.
Nu blev det alltså nej tills vidare, men enligt myndigheten kvarstår uppdraget trots att det finns kritiker som hävdar att den här frågan direkt påverkar ekonomin för en hel näring och bör underställas riksdagen för beslut.
Regelförslaget skickades ut på remiss i juni förr året. En sammanställning av remissvaren visade att regeländringen skulle få stora ekonomiska konsekvenser för pälsnäringen.

Djurskyddsmyndighetens generaldirektör Matz Hammarström vill inte peka ut några enskilda detaljer som fick underkänt av styrelsen. Nu hamnar frågan hos Djurskyddsmyndigheten i Skara ännu en gång.