Fler bidragsfuskare upptäckta 2004

Allt fler bidragsfuskare har upptäckts av Försäkringskassan i Västra Götaland. Förra året upptäcktes nästan dubbelt så många misstänkta fall som året innan. Det visar Försäkringskassans årsredovisning.

Totalt rör det sig om mer än fem miljoner kronor fördelat på ett hundratal personer som Försäkringskassan i Västra Götaland nu kräver tillbaka.
Det rör sig om olika typer av fusk där falska uppgifter lämnats in för att folk ska få ut bidrag som de inte har rätt till. Förra året upptäcktes 1800 sådana ärenden och det är dubbelt så många som året innan.

Försäkringskassan har bedrivit en intensivare jakt på fuskare och har satsat särskilda resurser på att få tag i bedragarna. I hälften av fallen är det tips från allmämnheten som leder till att bidragsfusket upptäcks. Det kan vara personer som anonymt ringer till försäkringskassan, grannar som ser att någon som har bidrag på grund av sjukdom eller handikapp samtidigt arbetar. Det kan också vara när någon annan myndighet upptäckt en fuskare eller när försäkringskassan gör stickprovskontroll.

Frågan om bidragsfusk är högaktuell och regeringen tänker också skärpa insatserna. Nyligen pekade regeringen på att informationen mellan olika register i kommunerna och olika myndigheter ska kunna samköras så att man lättare upptäcker fusk.