Kritik mot tillsyn av EU-stöd

Sedan årsskiftet ska kommunernas miljöinspektörer sköta tillsynen av EU-stödet till lantbrukarna och rapportera eventuella brister till jordbruksverket, samtidigt som man gör det vanliga jobbet. Det här kritiseras nu av sjuhäradskommunerna som tillsammans skrivit till jordsbruksverket. Bland annat ifrågasätts både rättsskerheten och de ekonomiska konsekvenserna.