Borås fördubblar satsning på sommartorsdagar

Nu utökar Borås Stad sin satsning på krisstämplade företagarföreningen Mitt i Borås och sommartorsdagarna. Artistunderhållningen på Stora torget skall utökas från sex till åtta torsdagar och buslivet i Stadsparken ska stävjas med vuxenarrangemang.

Förra året höjde kommunen anslaget till handlarnas organisation Mitt i Borås, som arrangerar sommartorsdagarna, med 400.000 kronor.
Totalt satsar nu Mitt i Borås 1,6 miljoner på åtta torsdagar, varav hälften kommer från kommunen och andra hälften från affärsmännen. Per torsdag räknat är satsningen lika stor som tidigare, ungefär 200.000 kronor.
Sommartorsdagarna inleds 30 juni. Sommarens artister är inte utsedda än.