LRF kritiserar Vattenfall

Lantbrukarnas organisation LRF i Sjuhärad reagerar på att Vattenfall inte planerar snabbare åtgärder för att säkra elleveranserna till landbygden. Trots stormen ligger Vattenfalls tidigare planer kvar för gräva ner elkablarna i marken. En del omprioriteringar ska göras, men det tar tio år innan hela nätet är ombyggt.