Krav på inflytande över nya Kinna centrum

Köpmännen i Kinna vill att kommuninnevånarna så snart som möjligt ska få vara med i beslutsprocessen kring nya Kinna centrum.
Igår presenterades planerna och i början av mars ska samhällsbyggnadsnämnden ta ställning till det fortsatta arbetet. Samhällsbyggnadsförvaltningenn hoppas få ut information till allmänheten före sommaren.

Köpmännen i Kinna, beklagar genom sin talesman Sven-Olof Carlsson att flera av de som handhar beslutet inte ens bor i samhället, och därför inte riktigt vet hur det ser ut när många människor finns i området vid större helger och arrangemang.
ENligt SvenOlof Carlsson går det inte att ha en scen vid Sätraplan i Kinna centrum, platsen därär för liten. Istället bordeden  måste ligga på Mor Kerstins Torg, där även Vatttenfontänen bör placeras.
Men allra viktigast för köpmännen är att tankarna kring hur Kinna centrum ska se ut redan nu förs ut till Kinnabor och andra intresserade Markbor.