Snart dags för universitets-ansökan

Senast i slutet av mars skickar Högskolan i Borås in sin ansökan om att få bli ett universitet.
Det definitiva beslutet tas i högskolans styrelse 4 mars.

Högskolans rektor Said Irandoust säger att idén med ett så kallat professionsuniversitet - det första i Sverge - bygger dels på olika professioners behov och utveckling, dels på ett brett samarbete med näringsliv.