Kommunen fick rätt om Lusharpan

Planerna att göra om Lusharpan-området, mellan före detta regementet och järnvägen, till ännu ett stormarknadsområde har stärkts. Detta efter efter uttalanden från såväl hovrätten som länsstyrelsen.

Borås stad blev tagen på sängen när företaget El-Center för ett år sedan plötsligt skrev på ett köpeavtal för den mark på Lusharpan där man drev sitt företag. Kommunen, som så småningom vill göra om Lusharpan till ett handelsområde för sällanköpsvaror, till exempel möbler, överklagade men kom för sent trots att man hade tre månader på sig. Ändå accepterade inskrivningsmyndigheten kommunens vilja. Det hjälpte inte att El-Center överklagade. Hovrätten gick också på kommunens linje och nu har dessutom länsstyrelsen gått emot företaget. Enskilda fastighetsägare skall inte ges möjlighet att försena eller förhindra kommunens utveckling, anser länsstyrelsen. Kommunens fördelar överväger de enskilda företagens nackdelar. Sista ordet har regeringen men frågan är om det har en annan inställning än hovrätt och länsstyrelse.
Borås stad har utlovat en ersättningstomt för El-Center, men har ännu inte hittat något acceptabelt alternativ, enligt företaget.