Dålig service efter privatisering

När Borås tolkförmedling överläts åt ett nystartat privat företag i höstas så glömdes kringservicen, till exempel hjälp med tidsbeställning och andra enklare ärenden, bort. Folkpartiets kommunalråd Morgan Hjalmarsson medger att servicen försämrats.