Stora virkesupplag i Sjuhärad

Enorma mängder virke måste köras ut ur skogen efter stormen. Länsstyrelsen och sjuhäradskommunerna träffats för att dra upp riktlinjerna för virkesupplagen. De första beskeden från regeringen om hur skogen skulle räddas från skadeangrepp genom flygbesprutning chockerade många.