Trädgårdstad med bibehållen gata är kravet

Merparten av idéerna som finns i förslaget som ska göra Kinna Centrum till en trädgårdsstad om några år togs väl emot när förslaget presenterades i måndag. Men Boråsvägen, huvudgatan rakt genom Kinna vill affärsägarna ha kvar.

Boråsvägen, den gamla riksvägen som går rakt genom Kinna vill man i förslaget ha bort. Detta för att få en sammanhängande yta från Mor Kerstins Torg till Sätraplan som också blir torg. Men den vill Sven Olof Carlsson som är talesman för affärsägarna ha kvar:

-Vissa partier kan vara en gårdsgata med 7 km/h som max... men tillgänglighet för konsumenten den måste finnas med bil också likaväl som den måste finnas för gångaren och cyklisten.