Borås kan få trafikövningsplats

Efter 17 års utredande har det plötsligt ljusnat för en trafikövningsplats i Borås. Sjuhärad saknar exempelvis en halkövningsplats idag. Enligt Elmer Kärrman, som utrett frågan för kommunerna, har Vägverket till en början utlovat pengar till en manöverbana för motorcyklar.