Mark vill hitta bra platser för storm-virke

Miljökontoret i Mark arbetar aktivt för att virket från stormfällda trän inte hamnar på ställen där miljön riskeras
Enligt Miljökontoret är det ett problem att skogsägarna har relativt fria händer att lägga virket var de vill - eftersom en regeringsbeslut lagt fast detta.