Kinna stadshotell vinner alkoholstrid

Kinna Stadshotell får behålla sitt serveringstillstånd till klockan två på natten. Socialnämnden i Mark ville att hotellet bara ska få sälja alkohol till klockan ett, men får inte igenom en ny prövning av frågan. Därmed kvarstår det tidigare beslutet som går på hotellets linje.

Politikerna hade överklagat beslutet som ger hotellet rätt att servera alkohol till klockan två till kammarrätten. Men den har nu beslutat att inte ta upp frågan. Därmed har Kinna stadshotell kvar sitt längre tillstånd. Båda parter har kämpat för sin sak i den här frågan i flera omgångar.

Socialnämnden lider sitt andra nederlag i den här striden. Det första beslutet som socialnämnden själva fattade överklagade Stadshotellet till länsrätten som gav hotellet rätt att servera alkohol till klockan två.
Det beslutet överklagade socialnämnden till kammarrätten. Men kammarätten tar inte upp ärendet och därmed gäller länsrättens beslut om servering till klockan två.