Servicebusslinjerna i Borås ses över

Servicebussarnas rutter i Borås kan komma att förändras nästa år. Servicelinjerna har varit oförändrade i 21 år och resandet med servicebussarna har minskat.

Därför har Borås stad bett Västtrafik utreda servicelinjerna. Eva Nordgren som är Västtrafiks trafikansvarige i Borås säger att hon vill se om en förändring av linjenätet kan få fler att resa med servicelinjerna.