Högskolan har sparat klart

Högskolan i Borås har vänt förra årets svåra ekonomiska läge. Ekonomin är i balans, men besparingarna kan ge konekvenser.

Alla lärosäten har fått det tuffare sen regeringen stoppat expansionen av högre utbildning.

Högskolan i Borås har bromsat det senaste året. Det har blivit färre studenter å färre lärare än 2003.

Samtidigt har man visat sig ha kraften att vända en befarad mångmiljonförlust till ett resultat i balans.

Dessutom har högskolan lyckats öka andelen utomstående pengar till forskning, nåt som har flera fördelar, enligt Said Irandoust.