Länsstyrelsen vill öka strandskyddet i regionen. Foto: Scanpix.
MILJÖ

LRF säger nej till ökat strandskydd

Länsstyrelsen går för långt i att skydda områden närmast sjöar från byggnation, det så kallade strandskyddet. Det menar LRF i en kommentar till Länsstyrelsens förslag till ökat strandskydd i 31 kommuner.

Det generella strandskyddet är idag 100 meter, men i många områden i regionen har strandskyddet utökats till 300 meter.

Lantbrukarnas riksförbund menar att trycket på strandnära bebyggelse är lågt och att det finns gott om plats i de flesta kommuner - och att strandskyddet därför inte behöver utökas alls.

– Vi värnar om växt- och djurlivet längs våra stränder, men det är mycket osannolikt att lättnader i strandskyddet kommer leda att landsbygden överexploateras. Det är tvärtom så att attraktiva lägen är en viktig del för att utveckla våra bygder, säger Paul Christensson.

Dispens från strandskyddslagen

Enligt strandskyddslagen är det inte tillåtet att bygga närmare än 100 meter från strandkanten eller ut i vattnet vid havet, insjöar och vattendrag. Men det går att ansöka om dispens hos sin kommun om du 1) har särskilda skäl enligt lagen:

Följande särskilda skäl kan åberopas vid ansökan om strandskyddsdispens:

  • • området är ianspråktaget, inom hemfridszon eller tomtplatsavgränsning,
  • • området är väl avskilt från stranden av till exempel en större väg eller järnväg,
  • • området behövs för en anläggning som måste ligga vid vatten,
  • • området behövs för att utvidga en pågående verksamhet,
  • • området behöver användas för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan
  • tillgodoses utanför strandskyddsområdet,
  • • området behöver användas för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.
  • • I en stor del av Sverige kan kommunerna dessutom ange områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS-områden) som ger utökade möjligheter till dispens. Men det arbetet är ännu inte klart i många av landets kommuner.

Samt 2) om syftet med strandskyddet inte påverkas negativt. Att allmänhetens tillgång till strandområden tryggas och att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten.

Kommunerna beslutar om dispenser, länstyrelserna granskar och kan avslå alla beviljade dispenser, ett sådant upphävande kan överklagas till miljödomstolen som i sin tur kan överklagas till miljööverdomstolen.

Källa: Naturvårdsverket

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.
Du hittar dina sparade ljud i menyn under Min lista