VÅRD

Lång väntan på barnpsykiatrin

1:37 min

Köerna växer till Barn och ungdomspsykiatrin i Borås. Sjuhäradsbon Karinas son har ADHD, men någon ordentlig utredning har inte gjorts. Nu har familjen väntat i fyra år.

Karinas son fick snabbdiagnosen ADHD när han gick i ettan, men hon vill att han utreds ordentligt för att man ska kunna sätta in rätt stöd.
De har nu väntat i fyra år på den utredningen.

– Det var världens snabbaste utredning. Två psykologer satt och tittade på honom och efter fem minuter konstaterade de att det är ADHD. Sen var det bara att gå in till läkaren och få recept på medicin. En mer noggrann utredning väntar jag ju på än idag.

Hamnar efter i skolan
Fyra år har gått. Karina vill att sonen ska utredas mer för att utesluta att det inte finns andra diagnoser. Det handlar helt enkelt om att han ska kunna få rätt stöd av både föräldrar och lärare.

– Ja, jag tycker ju att han är efter lite grann i arbetet. Man är ju rädd att han inte ska nå målen. Han börjar sexan snart och det blir inte lättare krav på honom.

– Vissa ämnen som han är lite svagare i, som svenska och engelska har han hamnat efter i. Jag tycker inte att han fått någon speciell hjälp med det förrän nu. Att skolan har gjort en utredning först nu då efter sex år, det tycker jag är svagt.

Långsam skolutredning
Det har tagit tid även för skolan att utreda hur undervisningen kan anpassas. Karina tror att en orsak till det är många rektorsbyten.
Men även om skolan börjat sätta in resurser hoppas Karina att en utredning hos BUP ska underlätta ännu mer.

– Jag vet inte om de vet när och jag vet inte när, men den är ju på gång. Jag hoppas att det blir innan han börjar högstadiet i alla fall. Ju tidigare de sätter in resurser desto bättre är det ju för alla.