BORÅS

Borås är sämsta cykelstaden

1:27 min

Branschorganisationen Svensk cykling har jämfört cykelsituationen i landets 30 största kommuner, och då hamnar Borås sist. På tekniska förvaltningen är man inte förvånad.

– Det bvar inte alls oväntat det här, säger Jan-Åke Claesson - sektionschef för kommunens tekniska förvaltning.

Undersökningen från Svensk cykling tittade på om kommunerna har några planer för hur cykeltrafiken ska löpa i kommunerna, och där är det mycket knapert i Borås.

– Sedan bygger vi mycket gång- och cykelvägar och satsar rätt mycket på att få fler att cykla, men det syns inte i detta.

Men sitter du här och säger att det är bra för cyklister i Borås?

– Nej vi har mycket brister kvar, framför allt i vårt cykelnav i centrum. Det kan nog vara känsligt att få det utbyggt, och det kan nog behövas politisk styrka för att ta tag i det, säger Jan-Åke Claesson - sektionschef för Borås tekniska förvaltning.