BORÅS

Borås tvekar om jättelagret på Viared

1:33 min

Det planerade gigantiska lagret på Viared väcker ont blod hos boende i närheten. Kommunen tror det kommer att ta tid innan man vet var lagret ska byggas.

Det är långt i från säkert att det blir ett jättelager vid Viared på den naturskyddade marken nära Ellos och Schenker.

När samhällsbyggnadsnämnden hade möte samlades igår berörda grannar till det gigantiska lager som planeras för att  protestera. Nu drar kommunen delvis i handbromsen.

– Detaljplanen är inte klar ännu. Vi får se vad som händer under processen. Det kommer komma in remissvar och synpunkter. Så här är det när vi utvecklas. Det kommer bli konflikter, säger Tom Andersson( MP) - kommunalråd och andre vice ordförande i kommunstyrelsen.

Naturområden borta
Den på sina ställen upp till 30 meter höga betongklumpen kommer att resa sig som en mur mot dem som bor i områdets sydöstra delar.
Med de nya byggplanerna för området omkullkastar Borås stad den detaljplan de tog 2011. I samband med den gjorde man en miljökonsekvensbeskrivning av området och då sparades insprängda områden som naturområden. Naturområden som då bedömdes ha högt bevarande värde.

I den nya detaljplanen som varit ute på samråd har naturområdet plötsligt blivit kvartersmark, det vill säga att det går att bebygga. Tom Andersson tycker inte det är så konstigt.

– Man får ständigt nya prioriteringar och tittar på olika möjligheter på ett flertal områden, säger han.

Problem redan nu
Redan nu har byggnationerna vid Viared har ställt till problem för många av grannarna i området.

Tommy och Bente Tornhag bor längs Nikolaivägen. Vattnet har blivit rött, kaklet i kök och badrum har spruckit och huset som står på pelare rätt på berggrunden skakar varje gång de spränger.

Hur det ska bli om det planerade lagret ska byggas 150 meter från hans hus på Nikolaivägen vågar Tommy inte tänka på.

– Det skakar i hela huset. Jag är nästan rädd att det ska ramla ihop, säger han.

Den nya detaljplanen för hans del av Viared ska vara klar första kvartalet i nästa år.