VÅRD

Utskrivning av antibiotika minskar

1:02 min

Läkarna skriver ut allt mindre antibiotika, något som minskar risken för resistenta bakterier. 70 000 färre recept skrevs ut i regionen i år jämfört med året innan - en minskning med elva procent.

I hela landet har andvändningen av antibiotika minskat med nästan nio procent det senaste året, från 383 till 350 recept per 1 000 invånare. 

Utvecklingen är glädjande säger Peter Ulleryd - biträdande smittskyddsläkare i Västra Götaland.

– Mest nöjd är jag att man använder det rätt, när patienten har nytta av den. Då får man minskad sjukdomstid, färre komplikationer och minskad död.

Ulleryd trycker på att antibiotika exempelvis inte ska användas till förkylning. Han berättar om studier som tydligt visar att det inte har någon som helst i effekt.

– Det är här vi huvudsakligen kapat de här elva procenten i Västra Götaland, och det är bra. Det är bara en risk för patienten att få antibiotika - dels för biverkningar och dels att risken ökar att bakterier i kroppen blir resistenta, säger Peter Ulleryd - biträdande smittskyddsläkare i Västra Götaland.

Störst är utskrivningen i Skåne län, medan Västerbottens län hamnar längst ner på listan.