BORÅS

Bussavtal i Borås dröjer - flera oklarheter kvar

1:28 min

Bussbolaget Nobina som i somras vann upphandlingen av stadstrafiken i Borås, har ännu inte kunnat skriva något avtal med Västtrafik. Därför dröjer besked om både personal och placering av depå.

– När vi har skrivit på avtalet så kommer vi att kunna börja ge konkreta besked. Men innan avtalet är klart så kan vi tyvärr inte ge det, säger Maryam Yazdanfar, kommunikationschef på Nobina.  

Det innebär att chaufförer och andra anställda på Borås Lokaltrafik får vänta på besked om de kommer att erbjudas att följa med över till Nobina.

Överklagan till förvaltningsrätten
I augusti nästa år kommer Nobina, tidigare Swebus, att ta över stadstrafiken i Borås - om nu inte Borås Lokaltrafik når framgång med den överklagan företaget lämnat in till förvaltningsrätten.

Trots att Borås Lokaltrafik la ett något lägre anbud, så vann Nobina upphandlingen tack vare att företaget utlovade en högre kvalitet. Eftersom Borås Lokaltrafik var missnöjt med den egna kvalitetspoäng man tilldelades i upphandlingen, så överklagade bolaget upphandlingen.

Eftersom förvaltningsrätten inte avgjort frågan än, så har Nobina ännu inte kunnat teckna avtal med Västtrafik. Men Maryam Yazdanfar på Nobina säger att det här är vanligt i branschen och att hon inte är orolig.

Osäkert om bygglov
En viktig fråga att lösa är var Nobina ska ha sin depå, med bussgarage, verkstad, tvätthall och kontor. Nobina har sökt bygglov för att anlägga en depå på Regementsgatan, intill återvinningscentralen Lusharpan. Men eftersom den marken är reserverad för Götalandsbanan, är det högst osäkert om det bygglovet kommer att beviljas.

Ett annat alternativ är att ta över Borås Lokaltrafiks nuvarande depå längs Gånghestervägen på Trandared - men eftersom Nobina inte fått någon offert på vad det skulle kosta, så är det osäkert i dagsläget. Men det finns också andra alternativ, säger Maryam Yazdanfar.

– Vi stänger inga dörrar utan huvudsaken är att vi kan ha en bra depå. Vilken det blir beror på vad vi till slut kommer fram till tillsammans med Borås kommun.