BORÅS

Swedbank tar emot banktoppar

Swedbank Sjuhärad kommer att stå värd för Sparbankernas årsstämma i Borås i början på juni nästa år. Totalt väntas cirka 175 personer delta

På stämman deltar bland annat verkställande direktörer och ordföranden från ett 60-tal sparbanker runtom i Sverige.

Sparbankerna är näst största ägare i Swedbank, med 8,5 procent av bankens aktier.