VÄSTSVERIGE

Töllborg vill ha öppna kort

1:03 min

När övervakningen av mejl och telefoni ökar så ökar även behovet av ett fungerande kontrollorgan. Professor Dennis Töllborg vill ha öppenhet kring avlyssningen. 

Säpo, polisen och andra brottsbekämpande myndigheter är på väg att få direktåtkomst till delar av Sveriges data- och telefontrafik.

Uppgifter om bland annat människors mejl och telefoni inom landets gränser kan polisen, så snart systemet är färdigtestat, hämta direkt.

Dennis Töllborg, professor i rättsvetenskap vid Göteborgs universitet, anser att det knappast finns någon personlig integritet kvar i Sverige eftersom säkerhetsmyndigheten i USA, NSA, redan avlyssnar det mesta:

– Jag vet inte riktigt längre om man kan prata om opersonlig integritet i Sverige när NSA redan avlyssnar allt, säger han. 

Att Säpo hämtar uppgifter från teleoperatörerna är inte nytt, säger Dennis Töllborg.

Det tillståndet fick de redan för en tid sedan. Skillnaden är att det nu ska ske automatiskt, och det är nödvändigt menar Töllborg, för rikets och allas vår säkerhet.

Men det måste finnas instanser som kontrollerar att verksamheten sköts rättssäkert, och där är Sverige förutom diktaturer unikt i världen med att misslyckas.

Kan man lita på att Säpo sköter det här korrekt?

– Nej, det kan man inte. Därför måste man ha fungerande kontrollorgan. Och Sverige är så vitt jag vet det enda land i världen förutom diktaturer där man kunnat  sätta in en tidigare säpochef som chef för kontrollorganet utan att någon lyfter på ögonbrynen, säger Dennis Töllborg.