BORÅS

Kulturskolans ledning kritiseras

4:27 min

Henning Johansson, var musiklärare på Kulturskolan i tio år, innan han valde att sluta. Han kände att ledningen inte lyssnade på personalen.

Det har stormat kring kulturförvaltningen i Borås. Avgående teaterchefen Monika Wilderoth riktade stark kritik mot kulturnämnden och sättet stadsteatern styrs i ett öppet brev på SVT:s webb förra veckan, och hennes ersättare Gugge Sandström fick sparken innan han ens hunnit börja efter att han kritiserat ledningen i en intervju i Borås tidning.

Frågan väcktes om man får vara kritisk mot kulturförvaltningen och kulturnämnden i Borås.

Kulturskolan får kritik
Då gick stans övriga kulturchefer ut och sa att de inte alls  höll med om detta. Man får vara kritisk, och kulturnämnden detaljstyr inte verksamheten, den konstnärliga friheten är inte hotad, det slogs fast av bland andra konstmuseets chef Pontus Hammarén, Ulrika Kullenberg på Textilmuseet och enhetscheferna på Stadsbiblioteket.

En som också skrev under brevet var Kulturskolans chef Per-Olov Pell. Men just Kulturskolan får nu kritik av en före detta lärare.

Henning Johansson jobbade i tio år som musiklärare på Kulturskolan, men valde för två år sen att säga upp sig och börja jobba som färdtjänstförare istället. Och han reagerade på när hans gamla chef sa att den konstnärliga friheten inte var hotad i Borås:

– Man drar sig för att framföra åsikter som man tror inte passar in i mallen, säger han.

Under sina tio år på Kulturskolan upplevde Henning Johansson en organisation där chefer och politiker hade täta band, men där personalen förbisågs. Men ska man försörja sig som musiklärare är kommunen den arbetsgivare som gäller, menar han, och därför är det många som drar sig för att komma med kritik. Och om man ändå gör det, är det på egen risk.

– Innan ett sommarlov uppmanades alla lärarna att fritt formulera sina tankar. Resultatet blev att kulturskolans chef skällde ut dem efter noter, säger han.

Håller inte med
Henning valde alltså att säga upp sig till slut, och han säger att det är fler lärare som slutat eller sjukskrivit sig på grund av arbetssituationen på Kulturskolan.

Kulturskolans chef Per-Olov Pell  håller inte med om Henning Johanssons bild av arbetsmiljön. Han tycker att lärarna har möjligheter att själva påverka sin undervisning.

– Vi har medarbetarsamtal varje år. Han har aldrig under de samtalen yppat någon sådan kritik mot mig, säger Per-Olov Pell.

Det här att han upplever att det är svårt att komma med kritik?

– Jag håller inte med. Jag har alltid min dörr öppen,säger Per-Olov Pell.

Att Per-Olof Pell skällt ut sin personal förnekar han bestämt.