SJUHÄRAD

Sotningsmonopolet brutet efter ny dom

1:26 min

Nu får fastighetsägare i Sjuhärad rätt att välja vilken sotare de själva vill ha, något som Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund tidigare sagt nej till. Enligt förbundet ville man vara lojal mot sotare man hade avtal med, men nu underkänns det i en dom från Förvaltningsrätten.

Som P4 Sjuhärad har berättat tidigare har hundratals fastighetsägare i Sjuhärad velat anlita annan sotare, men fått avslag av SÄRF - även efter att länsstyrelsen i våras gav ett hundratal fastighetsägare som överklagat rätt.

– Vi har ju ett avtal med en entreprenör och i det avtalet har vi talat om hur många objekt det gäller, säger Sören Johansson som ansvarar för sotningsfrågor inom räddningstjänstförbundet. Då tycker vi att vi ska vara lokala mot den entreprenören.

Avtalet var konkurrensutsatt när det tecknades, och därför tror inte Sören Johansson att det blir billigare att låta någon annan göra jobbet.

– Avtalet bygger på att man kan utföra arbetet rationellt och ta fastighet efter fastighet, säger han. Den taxa vi har är dessutom väldigt låg.

– Vi tycker det här är olyckligt och får se om detta blir bättre.

Men att räddningstjänstförbundet ska överklaga beslutet ännu en gång tror han inte:

– Det är ju en fråga för direktionen, men min bedömning är att det inte är någon idé. Kammarrätten har nyligen avgjort ett annat liknande ärende.