#vadkostarvården

Hyrläkare spräcker SÄS budget

1:46 min

Trots planerna att minska hyrläkarena går SÄS i motsatt riktning på många av sina kliniker. Förra året hade tre kliniker sina största kostnader för det på över fem år.

I en serie i P4:s västsvenska kanaler granskas vården i regionen.

P4 Sjuhärad har gått igenom kostnaden för hyrläkare under de senaste fem åren på Södra Älvsborgs sjukhus, och det är dyster läsning.
En hyrläkare är oftast minst dubbelt så dyrt som en anställd läkare, och bara under förra året la SÄS cirka 50 miljoner kronor på hyrläkare.  

Barn och ungdomskliniken ser ut att lägga nästan dubbelt så mycket på hyrläkare under 2013 jämfört med för fem år sedan. Men även BUP och kliniken där patologer och röntgenläkare arbetar la miljonbelopp på dyra hyrläkare.

De tre klinikerna står tillsammans med akutkliniken för merparten av inköpet av hyrläkare. Siffrorna är dock något osäkra eftersom december månads siffror ännu inte är helt klara.

Under året har Barn- och ungdomspsyk lagt dryga sex miljoner kronor på hyrläkare mot tre miljoner för fem år sedan. Lena Risö är läkarchef på kliniken.  

– Vi har haft svårt att hitta specialistläkare, det är helt enkelt brist på sådana, säger Lena Risö.  

– Förra året hade barnpsyk fyra hyrläkare, en av dessa är nu anställd och en går i pension. 

Avsikten är att halvera detta under 2014. Tidigare har Barn och ungdomspsyk rekryterat från Ungern och Grekland och under hösten förra året en från Rumänien.  

Kostnaden för hyrläkare är en stor del av förklaringen till det underskott som SÄS gör under 2013.

– Ja det är det. Jag vill påstå att det är merparten av underskottet som härrör från kostnaden för hyrläkare, säger Thomas Wahllén, sjukhusdirektör vid SÄS.

SÄS har lyckats få ner ner kostnaderna för hyrläkare totalt för sjukhuset under 2013. Åren 2012 och 2011 var kostnaderna ännu högre för att anlita inhyrda läkare.