Svenljunga nära rekordöversvämning

Vattennivån i Ätran är extremt hög. Trots att dammluckorna är helt öppna nedströms stiger vattnet, och i helgen kan centrala Svenljunga drabbas av sin största översvämning hittills.

Ätran genom Svenljunga har nu passerat sin kritiska vattennivå, och under dagen har vattnet stigit 31 centimeter.

Under dagen har den så kallade Ätrangruppen haft möte om situationen. Gruppen samordnas av Länsstyrelsen och innefattar SMHI, kraftföretagen och kommunerna längs ån.

Kommunchef Magnus Nilsson satt med i dagens möte. Han konstaterar att man ännu inte nått krisnivåerna man haft de senaste åren, men att det närmar sig.

Vid 20.00 i dag var det cirka 22 centimeter kvar till alla tiders rekord.

Stenbron i centrala Svenljunga stängdes av under dagen, och sandsäckar har lagts på toppstenen för att tynga ner och förstärka.

Nedströms har Borås energi redan öppnat luckorna helt vid kraftverket i Axelfors, men mer vatten är på väg uppifrån Åsunden.

Vid Forsa kvarn, som reglerar vattennivån i sjön, höjde Eon vid lunchtid avtappningen från 29 kubikmeter vatten per sekund till 32 meter.
Man har redan aviserat att man kan komma att höja till 36 meter i helgen, och då kan Svenljunga centrum ställas inför sina högsta vattennivåer hittills enligt kommunchef Magnus Nilsson.

Allt hänger nu på hur vattnet breder ut sig kring Ätran, och vad det blir för väder.

Enligt SMHI ska området få 15 millimeter regn närmaste dygnet, och som det ser ut nu når vattenflödet sin kulmen på måndag.

Läs mer på Svenljunga kommun.