HÄLSA

Fet kost kan bidra till tarmcancer

Fettrik kost kan främja tillväxten av tumörer i tarmen när det blir förändringar i tarmfloran. Det här visar en studie på möss som publiceras i tidskriften Nature.

Det är känt att fetma och fet mat ökar risken för att utveckla tarmcancer och att kosten påverkar tarmbakterierna. Men det har hittills varit oklart hur fettrik kost påverkar tillväxten av tumörer i tarmen.

I studien visar forskare att fettrik kost kan främja utvecklingen av tarmtumörer, oberoende av fetma hos musen.

Forskarna menar att resultaten bidrar till att belysa de komplexa samband som finns mellan kost, mikrobiologi och tarmcancer. Studien kan bidra till att hitta nya sätt att förebygga cancer.


Referens: Manon D. Schulz et al. High-fat-diet-mediated dysbiosis promotes intestinal carcinogenesis independently of obesity. DOI: 10.1038/nature13398)