VALET 2014

Inget studielån för körkort i Alliansens valmanifest

Idag presenterade de fyra allianspartierna sitt valmanifest. Men det löfte om studiemedel för ungdomar som vill ta körkort, som den moderate riksdagsmannen Jan Ericsson ville se, fanns inte med.

Det var i fredags som den moderate riksdagsmannen Jan Ericsson berättade i P4 Sjuhärad att han hoppades på ett löfte om möjligheten att ta studielån för att ta körkort i Alliansens valmanifest. Men så blev det alltså inte.

Totalt innehåller valmanifestet reformer på sammanlagt 9,3 miljarder kronor för nästa år. Den största satsningen, drygt 2 miljarder, handlar om tioårig grundskola och ett lågstadielyft.

Även under de tre nästkommande åren är det skolan som alliansen satsar mest pengar på. En annan stor satsning är den på en samordnings- och tillgänglighetsmiljard i sjukvården.