VALET 2014

Färre förtidsröstar i år

Det ser ut att intresset i årets val för förtidsröstning är lägre än förra valet. Omkring 340.000 förtidsröster har hittills registrerats hos Valmyndigheten. Vid samma tidpunkt 2010 hade över 400.000 röstat.

I Västra Götaland hade hitintills drygt 58 000 personer förtidsröstat, förra valet var det vid samma tidpunkt 65 000.

Siffrorna visar hur många förtidsröster som kommunerna rapporterat in till Valmyndigheten. Ett fåtal kommuner har ännu inte rapporterat in sina förtidsröster.