MARK

Ensilage förstördes vid översvämning

1:44 min

200 vitplastade ensilagbalar förstördes när Viskan för några veckor sedan svämmade över på Köttbonden Bengt Johanssons åker i Horred. Totalt rör det sig om cirka 70 000 kronor.

köttbonden Bengt Johansson möttes av en underlig syn när hans åker i Horred svämmade över och bildade en sjö, där 200 av hans ensilagebalar med foder flöt runt. 

– Det såg ut som en stor sjö där viskan gick som en fåra i mitten och det var balar överallt, säger han.

Översvämningar längsmed Viskan är inte ovanliga, men den här gången gick det sällsynt fort enligt Bengt Johansson.

– Det var extremt mycket regn i början av augusti och när Viskan börjar stiga brukar det ta två dygn, men nu tog det två timmar så vi hann inte ta hand om balarna.

Hur ser det ut med foder inför vintern nudå?

– Jag tror att vi klarar oss på de balar som vi har men som lantbrukare fattas det pengar hela tiden och jag får ta pengar från något annat håll i verksamheten för att kompensera förlusten.

För att lösa problemet en gång för alla efterlyser Bengt Johansson att både Marks kommun och Borås Stad hjälper till med att sanera Viskan och hålla vattenflödet i schack.

– Kommunen borde hjälpa till att betala med rensning av Viskan för det är ju kommunernas problem som vi bönder får ta hand om. Så de kan gott ta sitt ansvar och betala en del, säger han.