MARK

Mark har kvar kritiserade pensionsregler

1:39 min

Marks kommun är den enda kommunen i Sjuhärad som inte kommer att ha antagit nya, stramare pensionsregler för politikerna innan valet.

De omdebatterade och hårt kritiserade politikerpensionerna skrotas nu i en majoritet av landets kommuner, och ersätts för nya politiker med betydligt stramare regler.

Men en av tre kommuner kommer inte att ha antagit de nya reglerna före valet, visar en granskning Sveriges Radio har gjort.

I Sjuhärad är Marks kommun den enda kommunen som inte kommer att ha antagit de nya reglerna före valet.

Full pension från 50 års ålder
Markbon Harry Pettersson är kritisk till att kommunen är så sent ute - och han tycker att det är viktigt att de nya, stramare reglerna införs.

– Ja, det tycker jag för det är ju trots allt våra skattepengar. Politiker ska ha samma villkor som andra som blir arbetslösa.

De kritiserade pensionsreglerna för kommunernas högsta politiker innebär att politiker som varit heltidsarvoderade i minst 12 år kan få full pension från det att de fyllt 50 och ända fram till 65-årsdagen - utan att politikerna behöver söka nytt jobb.

Reglerna har varit starkt ifrågasatta och för snart ett år sedan presenterade kommunernas samarbetsorganisation SKL en ny modell, med betydligt stramare regler för politiker som avgår. Det handlar nu i stället om ett omställningsstöd i maximalt tre år där politikerna måste stå till arbetsmarknadens förfogande från första dagen.

Bråttom om reglerna ska hinna införas
SKL:s intention var att kommunerna skulle hinna införa den här nya modellen innan valet - men många kommuner har alltså inte gjort det. Och i bland annat Marks kommun brinner det nu i knutarna om man ska hinna införa de nya, stramare reglerna, så att det blir de som gäller för de nya politiker som väljs i det kommande valet.

Kommunstyrelsens ordförande, moderaten Margareta Lövgren, säger att anledningen till att det dragit ut på tiden är att en del politiker har ställt frågor kring de nya reglerna som har behövt klargöras.

Hon säger också att hon räknar med att reglerna ska hinna införas, genom beslut av det nyvalda kommunfullmäktige efter valet. Men något löfte om så kommer bli fallet kan hon inte ge.

– Jag ensam kan ju inte lova för en hel kommunstyrelse. Utan det är ju kommunstyrelsen och sedan kommunfullmäktige som tar beslutet.

Men att ni är så sent ute, innebär det en risk för att ni inte kommer att hinna med att införa de nya reglerna för de nya politiker som väljs?

– Nej, det ser jag inte alls.

Om de nya reglerna ska hinna införas för de nya politiker som väljs, så måste kommunfullmäktige fatta beslut om det innan årsskiftet.