VÄSTRA GÖTALAND

Missing People vill arbeta mot självmord

Organisationen Missing People kan vara en resurs när det gäller att förhindra självmord. 80 000 kronor från Västra Götalandsregionen ska hjälpa de att komma på hur de kan bidra på bästa sätt.

Västra Götalandsregionens folkhälsokommitte har beviljat Missing People 80 000 kronor för att undersöka hur organisationen kan bli en aktiv del i regionens preventiva arbete mot självmord.

Missing People arbetar med att leta efter försvunna personer genom att engagera frivilliga, och Folkhälsokommitten ser det som en styrka att de snabbt kan mobilisera en insats.