FOTBOLL

Ingen kostnad satt för flickakademin

0:56 min

Kostnaderna för en en flickakademi i Borås-området har gjort många fotbollsklubbar oroliga. Men enligt Jan Ryrlen, som sitter i akademins styrgrupp, finns det ännu ingen bestämd kostnad för projektet. 

– Det var ett förslag som kom upp på första mötet för att ha något att utgå ifrån. Sedan blev det en stor diskussionspunkt, vilket innebär att man diskuterade den här frågan mycket mer. Men det finns egentligen inte enda beslut, säger Jan Ryrlén.

Enligt Jan Ryrlén är det upp till de medverkande klubbarnas representanter i styrgruppen att sköta kommunikationen till klubbarna. Detta för att inte skapa ryktesspridning. 

– Det här är en helt öppen fråga. Finns det inget intresse för en flickakademi så gör det inte det och då lägger man ner det. Det är inte mer än det, säger Jan Ryrlén.

Nästa möte för styrgruppen är nionde oktober.