VAL 2014

Stort intresse för att rösta med bud i Borås

1:21 min

Intresset för att rösta med kommunalabud ökar i Borås. Äldre och sjuka som har svårt att rösta kan få hjälp av buden. och efterfrågan är stor säger valnämndens ordförans socialdemokraten Andreas Ekström.

Efterfrågan är stor säger valnämndens ordförans socialdemokraten Andreas Ekström.

– I år har vi gjort en satsning där vi gått ut i förtid till de olika inrättningarna där man fått anmäla sig. Det har gett en jättestor ökning.

De kommunala buden har i uppgift att ge folk möjligheten att rösta trots eventuella handikapp och svårigheter att kunna utnyttja sin rösträtt. Bland buden finns också språk kunskaper på bland annat finska, arabiska och kurdiska men folk kan också få  information på andra språk om det behövs.

– Det är en viktig demokratisk rättighet och något att värna om.