Bristande rutiner när lungcancer upptäcktes för sent

1:43 min

En man avled efter att hans återbesök på SÄS sköts upp på grund av de långa köerna. Nu svarar sjukhuset på vad man gör för att inte något liknande ska inträffa igen.

– Vid alla sådana här allvarliga händelser gör vi en grundlig utredning för att titta på vad som gått fel, och det gjorde vi i det här fallet också. Då upptäcktes det att det inte finns någon bra rutin för hur man bevakar vilka patienter som man skjuter på. Det har man nu ändrat så ser man att det är en prioriterad patient så får inte den som bokar det avboka utan kontakt med ansvarig läkare så att man kan göra en riktig medicinsk bedömning, säger chefläkare Jerker Isacson.

Återbesöket sköts upp
Mannen opererades för lungcancer 2012 men återbesöket i november förra året sköts upp och i mars i år sökte han sig till vårdcentralen. Han hade då svårt att svälja. Därifrån skickades han till sjukhuset och det konstaterades att lungcancern kommit tillbaka. Den hade då gått så långt att han avled en månad senare och händelsen lex Maria-anmäldes. Nu har man alltså ändrat rutinerna och Jerker Isacson erkänner att man borde haft bättre rutiner kring vilka återbesök som skjuts upp redan från början.

– Det är ju osäkert vad som hade hänt om man hade upptäckt den tidigare, det kan vi inte veta. Chansen är ju större att man hade kunnat hjälpa honom åtminstone för en längre tid än vad som nu blev fallet, säger Jerker Isacson.

Ingen vårdgaranti för återbesök
Det finns idag ingen vårdgaranti för återbesök, men diskussioner pågår kring om det är något som bör införas. Monica Hjelmgren är verksamhetschef på hjärt- och lungkliniken på SÄS där mannen behandlades. Hon säger att en vårdgaranti inte ska behövas, att vården ska fungera ändå. Hon vill inte svara på om kliniken har för lite resurser och om köerna är ett problem.

Hade det hjälpt den här mannen om det funnits en vårdgaranti för återbesök?

– Jag tror att det här kan vid enstaka tillfällen hända, vi vill inte att det ska vara så men vi lär oss av det som vi faktiskt uppmärksammar när vi ser att det gått felaktigt till. Oavsett om det finns en vårdgaranti eller inte, säger Monica Hjelmgren.