BORÅS

Fristad utbildningsnav för utländska läkare

5:06 min

En ny utbildningsvårdcentral i Fristad ska råda bot på den läkarbrist som råder i Sjuhärad genom att vidareutbilda 24 utländska läkare som på sikt ska förstärka vårdcentralerna i området. 

Efter en fyra månader lång utbildning i svenska språket och hur svensk sjukvård fungerar har de första åtta läkarna från fem olika EU-länder precis anlänt i Sverige.

– Det är svårt at få tag i allmänläkare och vi har ofta haft frustrerade verksamhetschefer som försökt att få en allmänläkare till sina vårdcentraler, säger Gudrun Greim, vårdcentralschef som i dag klippte bandet till den nya utbildningsvårdcentralen i Fristad.

Läkarna kommer till en början att vara både på den vårdcentral som sedan blir deras arbetsplats och på utbildningsvårdcentralen i Fristad. De kommer då att lära sig de olika journalsystemen och fortsätta sin utbildning i svenska. Samtidigt kommer de träffa egna patienter på utbildningsvårdcentralen under handledning av erfarna allmänläkare.

Utbildningsvårdcentralen är ett pilotprojekt som man hoppas kommer kunna spridas till övriga Närhälsan. Att man valde att placera projektet i Fristad hade man flera goda anledningar till säger Gudrun Greim.

– Här på denna vårdcentralen har vi redan tio olika nationaliteter. Vi har sedan länge varit en utbildningsvårdcentral för studenter från Sverige. 

Sammanlagt kommer cirka 25 läkare från olika EU-länder utbildas under projektet. De åtta läkarna i den första gruppen kommer från Grekland, Litauen, Polen, Spanien och Ungern.

Csilla Nagy från Ungern har arbetat som läkare i 28 år, och hon har blivit anställd på vårdcentralen i Horred.

– Vi har en jätteintensiv kurs att ta lära oss, säger Csilla Nagy.