Färre bibliotekarier i Mark

Kultur- och fritidsnämnden i Mark ska spara 3,7 miljoner kronor de närmaste fyra åren. Det betyder att två tjänster som blir vakanta nästa år inte återbesätts. 

Inledningsvis blir 14 bibliotekarier nästa år tolv, omräknat 8,8 heltidstjänster, rapporterar Borås Tidning.