Hastigheten på riksväg 40 kan komma att höjas

Hastigheten på riksväg 40 genom Borås kan komma att höjas. Vid en mätning i går körde, enligt Borås Tidning, 82 procent av bilisterna fortare än de 70 kilometer i timmen som är begränsningen.

Utredare från Trafikverket ska, enligt tidningen, ha förordat en höjning av fartgränsen till 80 kilometer i timmen medan andra, bland annat på polisen, är tveksamma till en höjning.

Den sänkta hastigheten motiverades en gång bland annat av bullerskäl.