Spökhusen i Västsverige flest i landet

Antalet spökhus - det vill säga ödehus som står tomma och förfaller under lång tid - är som störst i Västra Götaland.

Här finns hela 95 stycken, att jämföra med Uppsala län, som bara har 4 ödehus, enligt den genomgång som Lantmäteriet nyligen gjort så här i Halloweentider.

Enligt Daniel Vallin pressansvarig på Lantmäteriet, hör många av sig och frågar om tomma hus, vem som äger dem osv och därför har sammanställningen gjorts.

Ett spökhus i Lantmäteriets mening, är ett hus där ingen antas bo, där inget ändrats i fastighetsregistret sen 1950 eller som bytt ägare efter 1970.