Pris till landsbygdsprojekt i Svenljunga

Projektet ”Växa tillsammans” i Svenljunga har fått pris för bästa landsbygdsprojekt i Sjuhärad. Det är projekt inom Leader Plus,  som delvis drivs med EUpengar, och som syftar till att öka befolkningen och försörjningsmöjligheterna på landsbygden, som haft möjlighet att vinna.