VÄSTRA GÖTALAND

Läkare varnar för dold kikhosta

1:39 min

Antalet fall av kikhosta tredubblades under förra året i Sverige jämfört med året innan. Efter att åtta barn smittas av kikhosta i Västra Götaland under januari varnar läkare nu om att många vuxna kan ha kikhosta utan att veta om det.

– Jag tror det finns många dolda fall av kikhosta hos vuxna, eftersom symptomen är så vaga och ospecifika hos vuxna och det innebär att framförallt de minsta barnen utsätts för en allvarlig risk, säger Leif Dotevall, biträdande smittskyddsläkare i Västra Götalands regionen.

Det är framförallt för barn under tre månader som inte hunnit få någon vaccination mot kikhosta som sjukdom är som farligast. Hösten 2014 var det två spädbarn i Sverige som dog av kikhosta.

Kikhosta är en så kallad droppsmitta och är mycket smittsamt. Under 2014 tredubblades antalet fall i Sverige jämfört med året innan.

Sjukdomen går i cykler, men skyddet som ges genom vaccinationen mattas av efter fem till tio år vilket gör många vuxna mottagliga för sjukdomen.

I dag finns inget program i Sverige för vaccination av vuxna, men Leif Dotevall menar att det kan behövas.

– När jag ser dessa allvarliga fall så tycker jag att det är något som vi måste överväga, säger han.